Erfdeel vastleggen

Wil je graag het erfdeel vastleggen en weten hoe groot de vordering is na het eerste overlijden van je vader of moeder? Of wil je regelen dat er uitgekeerd kan worden als de langstlevende in de zorg terecht komt? Dan kan je nu deze overeenkomst downloaden.

In deze overeenkomst staan de namen van de langstlevende en de kinderen. Er wordt aan de hand van de aangifte erfbelasting vastgelegd hoe groot de vordering zal zijn die de kinderen hebben op de langstlevende op het moment van diens overlijden. Het gaat dan om het erfdeel van de kinderen. Daar is immers al een keer belasting over betaald. In de overeenkomst zijn ook bepalingen opgenomen over:

  • Rente over het erfdeel.
  • Uitkeren van het erfdeel op het moment dat de langstlevende naar een zorginstelling verhuist.

Zo kan eventueel een hoge eigen bijdrage aan de zorg voorkomen worden. Of deze laatste bepalingen ook daadwerkelijk geheel effect sorteren is mede afhankelijk van (toekomstige) wetgeving hierover. Download hieronder/hiernaast de overeenkomst om jouw erfdeel vast te leggen.


29,95