Schenkingsovereenkomst

Wanneer je een schenking van iemand krijgt of een schenking aan iemand wilt doen kun je deze schenkingsovereenkomst downloaden.

In deze overeenkomst staan de gegevens van de schenker en de verkrijger, de hoogte van het bedrag en de voorwaarden waaronder deze schenking wordt gedaan. Ook leg je in een schenkingsovereenkomst vast dat de schenking aan jou wordt gedaan en niet valt in een gemeenschap van goederen met een partner (uitsluitingsclausule).


26,95