Verwerpen nalatenschap

Wanneer je geen erfgenaam wilt zijn omdat er bijvoorbeeld belastingschulden en/of andere schulden zijn (te verwachten) van de overledene kun je deze volmacht downloaden.

Door ondertekening van deze volmacht staat vast dat je niets met de nalatenschap van de overledene te maken wilt hebben. Nadat je de volmacht hebt ingevuld en ondertekend moet je deze inleveren bij de griffie van de rechtbank. De rechtbank zorgt vervolgens voor het verwerpen van  de nalatenschap van de overledene namens jou waardoor je niet meer voor eventuele schulden kan worden aangesproken.


26,95