Bestuursbesluit kapitaalvermindering

Wil je de nominale waarde van aandelen van je B.V. verlagen? Download dan deze overeenkomst.

In dit bestuursbesluit geeft het bestuur van de B.V. de wettelijk vereiste goedkeuring op het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot statutenwijziging van de B.V. waarbij de nominale waarde van de aandelen wordt verlaagd en er dus kapitaalvermindering plaatsvindt. In combinatie te gebruiken met notulen statutenwijziging.


24,95