Notulen statutenwijziging vereniging

Ben je bestuurder van een vereniging en wil je de statuten wijzigen, dan kun je deze notulen voor de vergadering downloaden.

In deze notulen kun je vastleggen dat de algemene ledenvergadering akkoord gaat met het wijzigen van de statuten. Je kunt deze notulen daarna bij de notaris inleveren die de statutenwijziging voor de vereniging gaat verzorgen.


24,95