Pandakte

Als je van iemand een bedrag hebt geleend en diegene wil zekerheden van je, dan kun je deze pandakte downloaden.

In deze akte van verpanding staat wie de partijen zijn en dat de schuldenaar een pandrecht geeft op een aantal van zijn bezittingen van zichzelf of van zijn eigen bedrijf. De schuldeiser kan deze bezittingen dan verkopen als de schuldeiser zich niet houdt aan de afspraken gemaakt bij de geldlening. Als de schuld voldaan is vervalt de zekerheid vanzelf. Je kunt een pandakte vergelijken met het vestigen van een hypotheekrecht op een huis. De bank krijgt in dat geval zekerheid voor het terugbetalen van de lening die je van de bank hebt ontvangen.

Registratie
Wanneer de verpande goederen niet aan de pandhouder in bezit worden gegeven (bezitloos pandrecht) ben je verplicht de onderhandse akte te registreren bij de Belastingdienst. Die registratie is nodig omdat daarmee objectief bewijs wordt geleverd van het moment waarop het pandrecht tot stand is gekomen. Hoe je de pandakte kan registreren vind je op de website van de Belastingdienst.


35,95