Volmacht oprichting stichting

Ga je een stichting oprichten, maar kan jij (of een van je mede-oprichters) niet bij het ondertekenen van de notariële akte aanwezig zijn? Download dan deze volmacht.

Met deze volmacht geef je volmacht aan een ander om de oprichtingsakte namens jou te ondertekenen, bijvoorbeeld aan je mede-oprichter of aan een medewerker van het notariskantoor waar de akte zal passeren.

Vergeet niet vooraf aan het notariskantoor mede te delen dat je de stichting bij volmacht zal oprichten.


19,95