Ingebrekestelling

Een aanmaningsbrief kun je versturen op het moment dat jouw koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan uit de koopovereenkomst. Heb jij op dit moment met zo’n situatie te maken? Download dan onze aanmaningsbrief!

Een aanmaningsbrief (ook wel ingebrekestelling genoemd) verstuur je pas op het moment dat een partij een overeengekomen prestatie op een afgesproken datum niet verricht heeft. De waarborgsom is niet op tijd gestort of de datum waarop de koper de onroerende zaak zou afnemen is voorbij. De brief bevat een aanmaning om de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In de aanmaningsbrief staat een termijn waarin de koper alsnog kan voldoen aan zijn verplichtingen.


34,95