Leningsovereenkomst woning

Een leningsovereenkomst kan om meerdere redenen uitkomst bieden. Zo kun je deze overeenkomst gebruiken als je samen met je partner een woning heb gekocht, en de één meer uit eigen middelen heeft voldaan dan de ander.

In deze overeenkomst staat het bedrag vermeld dat de één meer heeft ingelegd dan de ander bij het kopen van de gezamenlijke woning. Daardoor is degene die minder heeft ingelegd een bedrag schuldig is aan de ander. Ook staan er enkele bepalingen in over de opeisbaarheid van het bedrag en kan je kiezen of over het bedrag rente is verschuldigd. Heb jij of heeft je partner meer ingelegd voor jullie woning en willen jullie dit vastleggen? Download dan snel deze leningsovereenkomst.

Wil je een leningsovereenkomst omdat je een meer algemene overeenkomst van geldlening bent aangegaan? Bekijk dan de pagina geldleningsovereenkomst.


34,95