Sleutelverklaring

Een sleutelverklaring kan om meerdere redenen handig zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat je de sleutel al eerder wilt hebben dan de eigendomsoverdracht bij de notaris. Of om alvast metingen en andere kleine klusjes te verrichten in de woning. Ook op zoek naar een sleutelverklaring? Download dan deze overeenkomst.

In de overeenkomst staan de gegevens van de verkoper, de koper en van de betreffende woning. Ook is er sprake van een verwijzing naar de koopovereenkomst. Daarnaast staan er afspraken in tussen partijen over welke werkzaamheden mogen worden uitgevoerd en hoe het zit met de verzekering (bijvoorbeeld als er brand zou ontstaan). Ook komt naar voren of er al dan niet een vergoeding is verschuldigd aan de verkoper voor het eerder gebruik van de woning.

Kun jij ook niet langer wachten op de sleutel? Zorg dan voor een sleutelverklaring!


27,95